Verkeerde voeding

Er is veel bekend over zure en basische voeding. Zure voeding is voornamelijk vlees, vis, suikers, witmeel producten, kaas en eieren. Basische voedingsmiddelen zijn verse groente en fruit. Het grootste gedeelte van het voedsel dat we lekker vinden is zuur.

Zure voeding hoeft niet zuur te smaken, het betekent dat de afvalproducten die het produceert zuur zijn. Granen en vlees zijn voornamelijk zuur; fruit en groenten zijn basisch. Citrusvruchten smaken dan wel zuur, maar ze worden beschouwd als basisch omdat ze basische mineralen bevatten.

Verzuringsfactoren

verzuring

Genotsmiddelen

Roken (nicotine), koffie (cafeïne) en verdovende middelen hebben een sterk verzurende werking en passen niet in een evenwichtige levensstijl.

Stress

Stress zorgt voor cel afbraak in het lichaam en produceert daarbij de afvalstof urinezuur.

Straling

Er is nog relatief weinig bekend over de invloed van straling op het zuur-base evenwicht. De algemene consensus is dat straling leidt tot celafbraak waardoor de afvalstof urinezuur vrijkomt. De straling, ook wel electrosmog genoemd, is afkomstig van mobiele telefoons, computers, televisie en aardstralen.

Chemische medicijnen

Veel medicijnen zijn verzurend. Met name ontstekingsremmende pijnstillers, ook wel NSAID’s genoemd, bevatten een grote hoeveelheid acetylsalicylzuur. Dit kan tijdelijk pijnstillend en ontstekingsremmend werken, maar is voor de lange termijn bijzonder verzurend.

Levenswijze

Een andere belangrijke reden voor verzuring is onze levensstijl. We blijven laat op, staan vroeg op en nemen geen tijd om te rusten. Sommigen van ons hebben meer dan één baan. We besteden daarom meer tijd aan het produceren van afvalstoffen dan aan de verwerking en het afvoeren ervan.

Milieuverontreiniging

Iedereen heeft wel eens gehoord van zure regen. Dit is in feite een verzamelnaam voor verschillende vormen van verzuring van het milieu (bijvoorbeeld verzuring van de bodem of de oceaan). Veel bronnen van zure regen komen vanuit de natuur, zoals een vulkaanuitbarsting, maar ook de intensieve veeteelt speelt hierbij een belangrijke rol.

Veel van deze factoren zijn door de mens in een rap tempo gecreëerd, waardoor ons lichaam niet voldoende tijd heeft gehad hiervoor een beschermingsmechanisme te ontwikkelen. Het resultaat is dat het lichaam langzaam steeds zuurder wordt.

Om te kijken in hoeverre u een hogere kans heeft op verzuring kunt u de online verzuringstest doen. Deze geeft u een indicatieve verzuringsscore, waarmee u inzicht krijgt in uw kans op verzuring.