Over mijzelf

Écht leven is een kunst.

Bestaat toeval? Of is toeval eigen keuze? Door een schijnbaar onbelangrijke toevalligheid leerde ik de kracht van natuurgeneeswijze kennen. Gelijk wist ik: hier ligt mijn toekomst. En die keuze wil ik inzetten en delen met anderen.

Door trouw te blijven aan mijn eigen ik en mijn eigen gevoel te volgen, ontdekte ik: alles kun je leren, óók de dingen die je nog niet wist. Ik verdiepte me in de materie rond natuurgeneeswijze en zette een eigen praktijk op. Waarom? Omdat ik vanuit mijn hart wil werken, met mijn overtuiging, mijn eigen inzicht en mijn kennis. Ervaring uit de praktijk leerde mij dat mensen soms op het verkeerde spoor gezet worden, wegdwalen van eigen gevoelens of natuurlijke emoties wegstoppen. Hen wil ik helpen.

Vanuit mijn eigen hart, mijn eigen kracht en wijsheden die ik leer door te kijken naar menselijke vermogens, ontdekte ik dat ieder mens een krachtbron in zich heeft. Wellicht nog onontdekte eigenschappen die met een beetje sturing uitgroeien tot sterke persoonlijkheden. Tot mensen die zelf nadenken, die zelf beslissingen nemen en hun leven in balans brengen.

Natuurlijk kost het inspanning om je leven anders in te richten. Dat betekent: je blik verruimen, vroegere zekerheden onder de loep nemen en deze vervangen door een nieuwe visie. Ook ik beleefde zaken die niet goed voelden. Alleen door hieraan te werken ontwikkelde ik vaardigheden die mijn leven verrijken. En díe vaardigheden wil ik mensen graag laten ontdekken want: écht leven is een kunst.

Dianne van den Bosch

dianne van den bosch