Elektrosmog

Electrosmog wordt niet veroorzaakt door die ene telefoon of dat wekelijkse televisieprogramma. Nee, electro-smog komt door de hoeveelheid straling van alle elektronische apparaten samen, die tegenwoordig onze leefwereld binnenkomt. Mensen hebben geen idee hoe het menselijk lichaam reageert op eigenschappen van spanningsvelden. Vooral kinderen zijn gevoelig voor de krachtige invloed van elektro-smog.

Elektrosmog is elektromagnetische straling (EMF-Electro Magnetic Fields) en komt van diverse elektrische apparaten, stroomleidingen, mobiele telefoons, radio, bluetooth en draadloos internet, om maar eens enkele voorbeelden te noemen. Dus eigenlijk alles wat elektrisch is zendt deze straling uit.

Deze apparaten kunnen electrosmog veroorzaken:
– Televisie;
– Wekkerradio;
– Elektrisch verstelbaar bed;
– Computers;
– Koelkast;
– Wasmachine;
– Elektrische bedrading.

Deze straling, door ons gebruik van elektriciteit veroorzaakt, heet elektrosmog. De krachten van deze elektrosmog zijn vele malen groter dan die van de natuurlijke straling. Electrosmog is een negatieve impuls voor de mens, de gevolgen, geestelijk en lichamelijk, blijven dan ook niet uit; er ontstaat onbalans in het lichaam.

Precies zoals bij aardstralen geldt ook hier: probeer zoveel mogelijk de slaapplek vrij te houden van elektrische en digitale apparaten. Laat de mobile telefoon beneden, kijk gezamenlijk in de huiskamer televisie en plaats de computer buiten de slaapkamer. Is dat teveel gevraagd? De Horizon heeft systemen om de invloed van elektro-smog te beperken.

Oplossing voor electrosmog

Om de nadelige gevolgen van onze “beschavingsproducten” op te heffen, werd de ElectroSmog Corrector ontwikkeld welke verkrijgbaar is in onze webshop. Hoe werkt deze ElectroSmog Corrector? De natuurlijke elektromagnetische klok regelt heel uiteenlopende activiteiten in ons lichaam en stemt ze harmonisch op elkaar af. Een bekend voorbeeld hiervan is de slaapcyclus en de eetcyclus.

Daar het elektromagnetische veld dat ontstaat door ons dagelijks gebruik van elektriciteit sterker is dan het natuurlijke aardmagnetische veld, zal de positieve werking van het natuurlijke aardmagnetische veld ons niet bereiken. Doordat de ElectroSmog Corrector 13 impulsen per seconde nabootst, geeft deze een natuurlijke impuls aan het lichaam, waardoor wij ongevoelig worden voor de verschillende elektromagnetische velden om ons heen.

Het energieveld van de ElectroSmog Corrector heeft een geteste reikwijdte van 80 à 100 meter in het rond; ruim voldoende dus om u in uw gehele huis of werkomgeving ongevoelig te maken voor de negatieve schadelijke velden die door uw elektrische apparaten worden opgewekt. De Electro Smog Corrector wordt in talloze geïndustrialiseerde landen gebruikt en kent vele tevreden gebruikers die baat hebben bij sterk uiteenlopende toepassingen.

De ElectroSmog Corrector heft de kwalijke effecten van de elektronica die ons omringt op en voorkomt zo schade aan de gezondheid. Het apparaat heeft een heilzaam effect en levert een positieve bijdrage aan ons welbevinden.

Ad van den Bosch
Kastanjestraat 3
5492EZ Sint-Oedenrode
Telefoon: 0413-478726 / 06-11158883
info@onstoren.com
www.ontstoren.com