Behandelovereenkomst

Uw privacy

De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode. De therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De therapeut legt een cliëntendossier aan waarin aantekeningen zijn opgenomen over de gezondheidstoestand van de cliënt en gegevens over de uitgevoerde behandelingen. Dit is van belang voor de therapie en wettelijk verplicht vanuit de WGBO. In het cliëntendossier kunnen ook gegevens zijn opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die de therapeut na expliciete toestemming van de cliënt vooraf, tijdens of na de behandelingsperiode heeft opgevraagd bij de huisarts en/of specialist. De therapeut heeft als enige toegang tot het cliëntendossier. De therapeut heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Inhoudelijke informatie vanuit het cliëntendossier wordt alleen met andere zorgverleners gedeeld als cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. Dit recht geldt voor wilsbekwame cliënten van 12 jaar en ouder. Cliënt heeft het recht om het cliëntendossier in te zien en gegevens te laten wijzigen. De wettelijk verplichte bewaartermijn van het cliëntendossier is 15 jaar. Op de zorgnota staan gegevens die de zorgverzekeraar nodig heeft bij de declaratie van kosten. Dit zijn: uw naam, adres en woonplaats, geboortedatum, de behandeldatum, een korte omschrijving van de behandeling en de kosten. Deze gegevens haalt de therapeut uit het cliëntendossier. Tijdens intercollegiale toetsing waarborgt de therapeut anonimiteit bij het delen van gegevens. Als de therapeut vanwege een andere reden dan hierboven genoemd, gebruik wil maken van de gegevens van de cliënt, zal de therapeut de cliënt eerst informeren en expliciet toestemming vragen.

Afspraken behandelingen

De therapie is opgebouwd uit een aantal behandelingen, waaraan telkens vooraf een kort gesprek plaatsvindt. Er wordt steeds in overleg besloten of de therapie/behandeling een vervolg zal krijgen. Nabesprekingen duren zolang als nodig is met een maximum van 15 minuten. Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen. Anders wordt de volledige behandeling in rekening gebracht.

Betaling en kosten

De actuele kosten van de therapie staan vermeld op de website www.dehorizon.info De minimale duur van een behandeling is 60 minuten en de maximale duur bedraagt 90 minuten. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht(en) en het aantal te behandelen zones. De eerste behandeling duurt gemiddeld genomen 15 minuten langer vanwege de intake. De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te zijn voldaan. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Vergoeding van de therapie

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer zelf bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. U kunt de facturen uitgeprint of per mail in PDF formaat ontvangen. Stuur facturen zelf naar de zorgverzekeraar. Bewaar een kopie voor uzelf. Zie erop toe dat uw therapeut op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG-licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ, de VBAG en de TCZ op de nota staan afgedrukt.

Verhindering therapeut

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. Als cliënt hiervan gebruik wil maken, zal therapeut expliciet toestemming vragen om gegevens uit het cliëntendossier te delen met de collega-therapeut.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend  geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Bij geschillen met de therapeut kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de Klachtencommissie van de VBAG of Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Uw behandelaar kan u hierover informeren. Verder kunt u het klachtenformulier bij de VBAG Ledenadministratie aanvragen, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

Voetreflexpraktijk Sint -Oedenrode is aangesloten bij beroepsvereniging VNRT. De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed via de meeste aanvullende zorgverzekeringen in de categorie alternatieve geneeswijzen. De kosten gaan niet af van het eigen risico.

Check hier via de website van VNRT of jouw zorgverzekering de behandelingen vergoed. Een voetreflexbehandeling is een aanvulling op de reguliere geneeskunde. Je hebt geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

Tarieven  2019

Voetreflexzonebehandeling (60 min.)                          € 55,-
Bioresonantie meting eerst keer (90 min.)                   € 95,-
Bioresonatie Behandeling (60 min.)                               € 55,-