De mens wil van nature levenskracht uitstralen. Soms is de wil er wel, maar ontbreekt de energie. Energie kan aangevuld worden door reiki-behandelingen zodat mensen het weer opbrengen om te vechten.

Reiki is een oude geneeskunst, die in de 19e eeuw werd herontdekt door de Japanse dr. Mikao Usui. Hij ontwikkelde dit systeem. Reiki betekent ‘universele energie’, oorspronkelijk als een weg naar geluk, harmonie en spirituele ontwikkeling.

.

Ieder mens heeft de kracht in zich energie te gebruiken, te geven. Ga maar na waar je handen naar toe gaan als een kleuter gevallen is: naar de pijnlijke plek. Je hoeft hier geen kennis van zaken te hebben, dit is een aangeboren gave en ieder levend wezen bezit deze gave. Wat je in het liefdesgevoel voor de kleuter onbewust doet, doe je bij een behandeling met reiki bewust.

Behandeling

Reiki kan verlichtend werken, het is een vorm van werken met universele energie. In deze vorm wordt de energie doorgegeven via de handen. Handoplegging dus. Degene die de hand oplegt, maakt niet iemand beter, maar fungeert alleen als doorgeefluik. Het is de ontvanger van deze energie die, zij het onbewust, het werk verricht. Dit werk houdt in dat lichaam en geest weer voeding krijgen om zichzelf in balans te brengen. Doordat het lichaam lekker in z’n vel gaat zitten zal het emotionele lichaam zich ook beter gaan voelen. Andersom werkt het ook, als je emotionele lichaam zich goed voelt dan zal je lijfelijke lichaam dat ook doen. En zo zitten we weer in een opwaartse spiraal. Hierdoor treedt er een positieve verandering op niet alleen in jezelf, maar ook bij alles wat je doet. En dit heeft weer zijn uitwerking op je hele omgeving.